بشپړې شوې مړي

  • Full Threaded Rods

    بشپړې شوې راډونه

    بشپړ تیت شوي راډونه عام دي ، په اسانۍ سره چمتو کېدونکي بندونه چې په ډیری ساختماني غوښتنلیکونو کې کارول کیږي. راډونه په دوامداره توګه له یو پای څخه تر بل پورې تیریږي او په مکرر ډول د بشپړ مزي شوي ریډونو ، ریډي راډ ، TFL راډ (د مزي بشپړ اوږدوالی) ، ATR (ټول تار راډ) او یو شمیر نورو نومونو او مخففاتو ته ویل کیږي.